Obiady w czasie wakacji

Piotr Smalira w 28 czerwiec 2013. Opublikowane w Aktualności

Osoby zainteresowane korzystaniem z obiadów w okresie wakacji (korzystające w ciągu roku szkolnego z programu dożywiania realizowanego przez MOPR) powinny najpóźniej do dnia 1 lipca br. do godziny 9.00 zgłosić się w podanej poniżej szkole i zadeklarować chęć korzystania ze stołówki szkolnej. Proponowana szkoła to: Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Radzyńska 5 tel.(81) 741-37-03. Stołówka będzie czynna przez miesiąc lipiec i przez miesiąc sierpień 2013 roku.