Kolędnicy Misyjni

Anna Witkowska w 20 styczeń 2023. Opublikowane w Aktualności

Kolędnicy 1 Dnia 10 stycznia naszą szkołę odwiedzili Kolędnicy Misyjni. Małymi misjonarzami byli uczniowie
z klasy 4 a i 4 b. Kolędnicy wędrowali od klasy do klasy, by przekazać rówieśnikom Dobrą Nowinę. Celem akcji była przede wszystkim ewangelizacja i pomoc dzieciom na terenach misyjnych.
   To już tradycja, że kolędowanie kończy się spotkaniem w sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej i wspólną Mszą św. Tak było i w tym roku. Dnia 11 stycznia do Lublina zjechali kolędnicy z różnych parafii naszej archidiecezji, by uroczyście podsumować tegoroczną akcję. Wśród nich byli również uczniowie z naszej szkoły.


   Co roku papież wskazuje kraj, na którego rzecz dzieci prowadzą zbiórkę datków przy okazji dzielenia się radością z Narodzenia Pana. Przygotowują jasełka oraz stroje charakterystyczne dla danego kraju i wędrują od drzwi do drzwi. W tym roku kolędowali na rzecz Papui-Nowej Gwinei. Dzięki kolędowaniu najmłodsi mają okazję dowiedzieć się o swoich rówieśnikach z innych części świata, którzy żyją w dużo trudniejszych warunkach, nie mają często dostępu do edukacji czy lekarza.
   Akcja Kolędników Misyjnych, prowadzona przez Papieskie Dzieła Misyjne, wywodzi się
z ludowej tradycji kolędowania. Od ponad 30 lat setki tysięcy dzieci ze wszystkich diecezji w Polsce wraz z rodzinami, wychowawcami, nauczycielami i animatorami poświęcają swój czas i ofiarują swoje talenty, aby przygotować stroje, dekoracje, gwiazdę i kolędować w swoich środowiskach.
   Opowiadając o życiu dzieci w różnych częściach świata, uświadamiają wszystkim, że Kościół nie kończy się w parafii, ale mamy braci i siostry na krańcach świata. I to my jesteśmy odpowiedzialni, by usłyszeli o Chrystusie i żyli w warunkach pozwalających im na wzrost, rozwój i życie godne dziecka Bożego. Kolędowanie ma także wymiar integracyjny i ewangelizacyjny. Buduje też wiarę, a ona, gdy jest przekazywana. W kolędowaniu w naszej archidiecezji wzięło udział ponad 350 dzieci z 16 parafii.

Zapraszamy do galerii