Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego w 2023 r.

Anna Witkowska w 11 styczeń 2023. Opublikowane w Aktualności

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina ogłasza konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego

Ofertę (w minimalnej kwocie 1000,00 netto + podatek VAT) w formie pisemnej wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć do dnia 17.01.2023r. do godz. 13.00 w Sekretariacie Szkoły w zamkniętej kopercie wraz z napisem: 

„OFERTA NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ I PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO"


1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Szkoły w dniu 17.01.2023 r. o godz. 13.30.
2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest poniżej.

REGULAMIN

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16
im. Fryderyka Chopina w Lublinie
mgr Ewa Barszcz