Uwaga absolwenci

Anna Witkowska w 11 lipiec 2022. Opublikowane w Aktualności

22 lipca po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół kandydaci powinni dostarczyć oryginał świadectwa i wyniki z egzaminu ósmoklasisty jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w danym oddziale.
Termin na dostarczenie dokumentów do szkół ponadpodstawowych 22.07.2022 do 28.07.2022 r. godz. 15:00.
Kandydaci, którzy w tym terminie nie dostarczą dokumentów nie będą ujęci na listach przyjętych.
Dla kandydatów oznacza to, że zdecydowali się na udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca.