Wyniki międzyszkolnego świetlicowego konkursu plastycznego pt. „Okładka ulubionej książki” dla klas 1-3.

Anna Witkowska w 20 czerwiec 2022. Opublikowane w Aktualności

  ZD1Rozstrzygnięty został Międzyszkolny Świetlicowy Konkurs Plastyczny pt. „Okładka ulubionej książki" adresowany do uczniów klas I – III.

Honorowy patronat:
Jolanta Bodo – doradca metodyczny i Jolanta Gandecka – kierownik świetlicy.

Celem konkursu było:
• - rozwijanie zainteresowań literaturą wśród dzieci,
• - promowanie czytelnictwa,
• - rozbudzanie twórczego myślenia i wyobraźni,
• - kształtowanie poczucia estetyki,
• - rozwijanie zdolności plastycznych.

Przyznano nagrody następującym uczniom:


I miejsce ex aequo:
Ewelina Kostecka SP 23, kl.2
Marika Żarko SP 16, kl.2e
Kornelia Żelazek SP 4, kl.2b
II miejsce ex aequo:
Hanna Jopa SP23, kl.2
Maria Kutnik SP23, kl.1
Barbara Michnikiewicz SP 4, kl.2a
III miejsce ex aequo:
Oliwia Chmielewska SP 23, kl.1
Adrianna Kamińska SP 16, kl.1b
Klaudia Szewczyk SP 23, kl.2
WYRÓŻNIENIA:
Agata Kowalska SP 16, kl.1
Karina Łukianiuk SP 16, kl.3d
Wiktoria Mazik SP 16, kl.1a
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie! Po odbiór nagród zapraszamy od 22.06.2022 r. do świetlicy P4 w Szkole Podstawowej nr 16 w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 2.

Organizatorzy:
Anna Paprocka, Agnieszka Mróz-Aftyka, Bogusława Czajkowska.