Organizacja ostatniego tygodnia roku szkolnego 2021/2022

Joanna Szcześniak w 16 czerwiec 2022. Opublikowane w Aktualności

W dniach 20-22 czerwca następuje zmiana w organizacji zajęć lekcyjnych dla uczniów klas 4-8. Zajęć edukacyjnych nie ma, tylko wskazane inne zajęcia. Uczniowie wraz z wychowawcami przychodzą do sali gimnastycznej na godzinę 900 i uczestniczą w uroczystościach, które trwać będą do godziny ok. 1100.

20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) organizowany jest Dzień Europy i podsumowanie osiągnięć językowych dla klas 4 – 8.

Galeria zdjęć.

21 czerwca 2022 roku (wtorek) – młodzież uczestniczyć będzie w podsumowaniu działań Samorządu Uczniowskiego oraz podsumowaniu osiągnięć sportowych i artystycznych.

Galeria zdjęć.

22 czerwca 2022 roku (środa) – młodzież uczestniczyć będzie w podsumowaniu osiągnięć humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych uczniów.

23 czerwca 2022 roku (czwartek) młodzież uczestniczyć będzie w etycznym lub religijnym podsumowaniu roku szkolnego 2021/2022. Chętni wychodzący do kościoła spotykają się na zbiórce pod szkołą o godzinie 840, natomiast etyczne podsumowanie roku szkolnego 2021 / 2022 odbędzie się o godzinie 1100 w sali 113.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 8 odbędzie się 23 czerwca 2022r. (czwartek) o godzinie 1530 w sali gimnastycznej. Po spotkaniu uczniowie z wychowawcami przechodzą do następujących sal lekcyjnych na rozdanie świadectw i nagród.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 4-7 odbędzie się 24 czerwca 2022 r. (piątek) według poniższego harmonogramu w sali gimnastycznej.
Klasy 4 - 5 spotkanie o godzinie 830 w sali gimnastycznej a następnie w salach lekcyjnych.
Klasy 6 - 7 spotkanie o godzinie 1000 w sali gimnastycznej. a następnie w salach lekcyjnych.

Organizacja pracy w dniach 20-24 czerwca 2022 r dla uczniów klas 1-3

W dniach 20-22 czerwca uczniowie klas 1-3 mają lekcje według planu.

Czwartek 23 czerwca 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych,.

23 czerwca 2022 roku (czwartek) chętne dzieci uczestniczyć będą w religijnym podsumowaniu roku szkolnego 2021/2022,. Zbiórka pod szkołą o godzinie 840 i z wychowawcami udają się do kościoła  PW Świętej Jadwigi Królowej.

Uczniowie niebiorący udziału w religijnym podsumowaniu roku maja zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1-2 odbędzie się 24 czerwca 2022 r. (piątek) w salach lekcyjnych. 

Klasy pierwsze o godzinie 900

Klasy drugie - o godzinie 1030

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 3 odbędzie się 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godzinie 1130 w sali gimnastycznej. Po spotkaniu uczniowie z wychowawcami przechodzą do sal lekcyjnych na rozdanie świadectw i nagród.