NABÓR DO KLASY IV MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PIŁCE NOŻNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Anna Witkowska w 30 marzec 2022. Opublikowane w Aktualności

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 utworzony zostanie oddział mistrzostwa sportowego w piłce nożnej na poziomie klasy IV.

Testy sprawnościowe odbędą się:

28.04.2022 r. czwartek godz. 12:00 (zbiórka 11:30) na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2.

Kandydaci powinni posiadać: ważne badania lekarskie, strój sportowy oraz obuwie piłkarskie na sztuczną nawierzchnię.

sportowcyOsoby zainteresowane rekrutacją do ww. klasy proszone są o złożenie w terminie od 11.04 do 28.04.2022 w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

·         wniosku o przyjęcie ucznia do klasy IV,

·         zgłoszenia do oddziału Mistrzostwa Sportowego,

·         ocenę opisową za pierwszy okres roku szkolnego 2021/2022,

·         zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w testach sprawnościowych.

DOKUMENTY DO POBRANIA