Zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasie 3B

Anna Witkowska w 06 listopad 2021. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Państwo,
działając w oparciu o § 18 ust. 2a, 2c i 3 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) w związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia Covid - 19, informuję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściu na naukę zdalną uczniów klasy 3B w Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie od dnia 08.11.2021 do 15.11.2021 r.

Dyrektor Szkoły
Ewa Barszcz