Instrukcja scalania kont w dzienniku elektronicznym

Anna Witkowska w 02 wrzesień 2021. Opublikowane w Aktualności

  Na stronie edu.lublin.eu/porady dla rodziców (https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/) oraz edu.lublin.eu/instrukcje/dziennik Uonet+ (https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/porady-system-oswiatowy/) umieszczona jest instrukcja scalania kont dzieci w dzienniku Uonet+ do konta rodzica. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.