Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Anna Witkowska w 30 czerwiec 2021. Opublikowane w Aktualności

Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
l. p. czynność data
 1 Ewentualna zmiana preferencji 25.06.2021 godz. 800 – 14.07.2021 godz. 1500
 2 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 22.07.2021
 3 Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu 23.07.2021 godz. 800 – 30.07.2021 godz. 1500
 4 Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc 2.08.2021 do godz. 1400

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną udostępnione w SIOEO 2 lipca 2021 r..

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w stołówce szklonej 9 lipca 2021 r. w godzinach 9:00-11:00.