List do Rodziców

Anna Witkowska w 27 maj 2021. Opublikowane w Aktualności

DRODZY RODZICE!
   Wreszcie nadszedł czas, kiedy Państwa dzieci powracają do naszej szkoły – to nas bardzo cieszy.
   Trwający od ponad roku czas epidemii COVID 19 doprowadził do znacznego osłabienia kondycji psychicznej uczniów, a powrót do szkoły dodatkowo wzbudzał wiele negatywnych emocji.
Czy warto zatem wracać już teraz do szkoły?
Uważamy, że Tak!

W szkole poprzez bezpośrednie kontakty z rówieśnikami i nauczycielami doskonalone są kompetencje społeczno-mocjonalne uczniów, dzięki czemu:

  • rozpoznają, rozumieją, akceptują i wyrażają towarzyszące im emocje i uczucia;
  • są otwarci, empatyczni, ale też krytyczni wobec otaczającego świata;
  • budują dobrą komunikację nawiązując pozytywne relacje;
  • stają się odpowiedzialni za podejmowane decyzje;
  • lepiej radzą sobie ze stresem.

   Dzięki tym umiejętnościom uczniowie znacznie lepiej będą radzić sobie w sytuacjach społecznych. Dobrze rozwinięte kompetencje społeczno-emocjonalne pozwalają dziecku na pełne wykorzystanie dojrzałości intelektualnej, ułatwiają odnalezienie się w grupie rówieśniczej, zjednywanie sobie przyjaciół, łagodzenie konfliktów i napięć. Przyczyniają się do poprawy atmosfery wychowawczej oraz mają wpływ na wyniki nauczania i podnoszenia poziomu osiągnięć szkolnych uczniów.
   Podczas nauczania zdalnego uczniowie nie mieli możliwości w pełni rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, co znacznie obniżyło ich zdolność przystosowania się do życia.
   Dlatego też w trakcie nauki stacjonarnej będziemy pomagać uczniom w przystosowaniu się do nowych (normalnych) warunków szkolnych. Ten czas adaptacji poświęcony będzie głównie na odnowienie kontaktów rówieśniczych, integrację klasy, rozwijanie zainteresowań i pasji pozwalających na ciekawe i wartościowe spędzanie czasu wolnego.
  Obniżenie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w czasie izolacji jest czynnikiem sprzyjającym wzrostowi zachowań ryzykownych i problemowych, zarówno w czasie jej trwania, jak i po zakończeniu. Dlatego też naszym priorytetem jest odbudowanie i pielęgnowanie przyjaznego klimatu w szkole.
   Chcemy, aby Państwa dzieci z radością przychodziły do naszej szkoły, w której dbamy o ich bezpieczeństwo, a kompetentni nauczyciele nie tylko udzielają pomocy uczniom w nauce, ale też proponują ciekawe formy spędzania czasu wolnego. Jednak stan emocjonalny dziecka zależy przede wszystkim od tego, czy mają oparcie w rodzicach, bo przecież:
Rodzice są najważniejszymi wychowawcami i najważniejszym źródłem wsparcia dla swoich dzieci.

Rodzicu, zadbaj o dobre relacje z dzieckiem:

1. ROZMAWIAJ ZE SWOIM DZIECKIEM - bądź dobrym słuchaczem.
2. OBSERUJ ZACHOWANIE DZIECKA – sygnały niewerbalne pełnią istotną funkcję w komunikacji.
3. ROZMAWIAJ O TYM, CO CENISZ W SWOIM DZIECKU – doceniaj nawet najmniejszy sukces.
4. NIE LEKCEWAŻ OBAW SWOJEGO DZIECKA – daj dziecku sposobność, by uzewnętrzniło swoje negatywne emocje (bądź wsparciem dla swojego dziecka).
5. PYTAJ O KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI.
6. MOTYWUJ DO PODEJMOWANIA WYSIŁKU – zachęcaj.
7. PRZYPOMNIJ DZIECKU O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA - przed lekcjami i po lekcjach.
8. OGRANICZ KORZYSTANIE Z INTERNETU.
9. CZUWAJ NAD TYM, ABY TWOJE DZIECKO UMIEJĘTNIE ZARZĄDZAŁO CZASEM (na naukę i czas wolny).
10. MOTYWUJ DZIECKO DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.

   Zachęcamy Państwa do uważnego obserwowania stanu zdrowia dziecka, samopoczucia, zachowania oraz bieżących potrzeb i trudności.

   W przypadku, kiedy zachowanie dziecka Państwa zaniepokoi proszę bezpośrednio zwracać się z problemem do wychowawcy lub pedagogów szkolnych.
Rekomendujemy:
https://blog.ceo.org.pl/dlaczego-warto-wrocic-do-szkoly-stacjonarnej-juz-teraz/
https://jim.org/jak-wspierac-dziecko-w-powrocie-do-szkoly-po-pandemii
https://www.edukacja.fdds.pl/

Anna Osemlak pedagog szkolny