Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2021r.

Anna Witkowska w 30 kwiecień 2021. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Państwo,
   Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r., od 3 maja 2021 r. wszyscy uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie przechodzą w tryb nauczania stacjonarnego.
W dniach 3 maja- 16 maja 2021 r. uczniowie klas IV – VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym.
   Zarówno zajęcia w formie stacjonarnej, jak i w formie zdalnej będą prowadzone zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.
    Świetlica szkolna czynna jest tylko dla uczniów realizujących nauczanie stacjonarne. Świetlica czynna jest w godzinach 6:00-18:00.
   Możliwość skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej mają uczniowie, którzy w danym dniu uczą się stacjonarnie oraz uczniowie przebywający świetlicy.
Biblioteka czynna jest w godzinach 7:45-16:40

Przypominamy o dotychczasowych wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa PROCEDURY

Decyzją Dyrektora Szkoły 4 maja - wtorek jest dniem wolnym od zajęc dydaktycznych.