Podziękowanie za udział w akcji

Joanna Szcześniak w 28 styczeń 2021. Opublikowane w Aktualności

dyplomrazemnaswieta2021

Samorząd Uczniowski naszej Szkoły w grudniu 2020 r. włączył się w ogólnopolską akcję MEN „Razem na Święta", której celem było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

W podziękowaniu za wrażliwość i otwartość młodzieży na potrzeby innych ludzi, szczególnie seniorów i osób samotnych, otrzymaliśmy podziękowanie od Pana Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.