Podręczniki w roku szkolnym 2020/2021

Anna Witkowska w 10 sierpień 2020. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina


Uprzejmie informujmy, iż wszyscy uczniowie szkoły otrzymują bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 (zakupione w ramach dotacji celowej MEN).
Wszystkie formalności związane z wypożyczeniem podręczników i ćwiczeń zostaną przedstawione na początku roku szkolnego przez wychowawcę klasy podczas zebrań wrześniowych, a rodzice podpiszą umowy użyczenia podręczników.
Uwaga!!!
Podręczniki do religii należy zakupić uczniom we własnym zakresie.
Spis podręczników: Szkolny_zestaw_podręczników_w_SP16_2020-2021.pdf