Działalność szkoły od 25 maja

Anna Witkowska w 21 maj 2020. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!


   Od 25.05.2020r. istnieje możliwość udziału dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej w zajęciach opiekuńczo –wychowawczych w świetlicy szkolnej. W związku z powyższym, poniżej zostały umieszczone dokumenty:

    Bardzo proszę o zapoznanie się z w/w dokumentami Rodziców, którzy zdecydują się na udział swoich dzieci w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w szkole. Dla dzieci uczestniczących w zajęciach jest możliwość wykupienia w szkole obiadów. Dla wszystkich uczniów naszej szkoły nadal będzie realizowane zdalne nauczanie wg wcześniej ustalonego planu.

    W związku z wytycznymi MEN od 25 maja br. uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.


    Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji również zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Dlatego bardzo proszę uczniów, którzy chcieliby skorzystać z konsultacji o poinformowanie nauczyciela przedmiotu, który wyznaczy termin spotkania.