Obiady od 25 maja

Anna Witkowska w 19 maj 2020. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Państwo,

     W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uczniom pozostała nadpłata za niewykorzystane obiady za miesiąc marzec 2020 r. W przypadku dzieci objętych od 25 maja 2020 r. opieką świetlicową i korzystających z obiadów dwutygodniowa nadpłata zostanie wykorzystana do pokrycia kosztów bieżących obiadów aż do wyczerpania nadpłaty. W razie pytań dotyczących kwoty nadpłaty i ewentualnej dopłaty za kolejne dni czerwca prosimy o kontakt z Intendentem (nr tel. 81 741 59 92). Kwota za miesiąc czerwiec zostanie ustalona indywidualnie.
Rodzice pozostałych uczniów dostaną zwrot za niewykorzystane obiady przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 .
Od 25 maja 2020 r. z obiadu mogą korzystać wyłącznie dzieci objęte opieką świetlicową, których rodzice do 20 maja do godz.12:00 zgłosili wychowawcy chęć skorzystania dziecka z obiadu .