KARTA ROWEROWA

Joanna Szcześniak w 29 maj 2019. Opublikowane w Aktualności

03.06.2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali 110 odbędzie się egzamin teoretyczny na kartę rowerową.

Egzamin przeprowadzany będzie w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań.

Wymagane wiadomości:
• przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych,
• przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów,
• zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
• znaki drogowe pionowe i poziome,
• pierwsza pomoc.
Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania (20 poprawnych odpowiedzi).
Na egzamin uczeń przynosi podpisaną kartę zaliczeń (rozdana była na spotkaniu organizacyjnym).
Druki karty zaliczeń posiadają nauczyciele techniki.

Anna Kais