Ogłoszenie

Piotr Smalira w 27 maj 2019. Opublikowane w Aktualności

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina ogłasza przetarg na usługi społeczne – Wybór Wykonawcy na świadczenie usług żywnościowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.

Ofertę w formie pisemnej wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć do dnia 06.06.2019 r. do godz. 15.30 w Sekretariacie Szkoły w zamkniętej kopercie wraz z napisem:

„WYBÓR WYKONAWCY NA ŚWIADCZENIE USŁUG ŻYWNOŚCIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA W LUBLINIE"
Nie otwierać przed otwarciem ofert.

1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Szkoły - Sekretariat w dniu 06.06.2019 r. o godz. 16.00.

2. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami dostępne jest tutaj.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16