Obiady - Czerwiec 2019

Piotr Smalira w 10 maj 2019. Opublikowane w Aktualności

Abonament za miesiąc czerwiec 2019 r. dla uczniów klas 1 i 2

(posiłki będą wydawane w dniach od 3 do 19 czerwca 2019 r.)

13 dni x 3,70 zł = 48,10 zł

Abonament za miesiąc czerwiec 2019 r. dla uczniów klas 4, 5, 6, 7, 8 oraz 3 gim.

(posiłki będą wydawane w dniach od 3 do 14 czerwca 2019 r.)

10 dni x 3,70 zł = 37 zł

W związku z zakończeniem roku szkolnego i wcześniejszym rozliczeniem się z firmą cateringową bardzo proszę o terminowe dokonanie wpłaty za miesiąc czerwiec 2019 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2019 r.

Nr konta: 54 1240 1503 1111 0010 6061 7610