Informacja dla uczniów i rodziców klas trzecich i ósmych w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Piotr Smalira w 24 kwiecień 2019. Opublikowane w Aktualności

Zapraszamy uczniów klas trzecich i ósmych do sekretariatu szkoły w celu odebrania loginów i haseł, za pomocą których będzie można dokonać elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Informujemy, że każdy uczeń ma już założone konto. Uczniowie wchodzą na stronę https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat, wybierają odpowiednią opcję („Jestem uczniem 8 klasy" lub „Jestem uczniem 3 klasy"), logują się przy pomocy indywidualnego loginu i hasła, a następnie wprowadzają dane postępując według wskazówek. Po dokonaniu wyboru preferencji, tj. klas o odpowiednich profilach w szkołach ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych, uczeń musi dostarczyć wydrukowane i opieczętowane w sekretariacie naszej szkoły podanie do szkoły pierwszego wyboru do 15 maja 2019 r. do godziny 14:00.