Informacja o organizacji i przebiegu próbnego egzaminu ósmoklasisty dla uczniów klas ósmych i klasy 7A

Anna Witkowska w piątek, 24, marzec 2023 10:14. Opublikowane w Aktualności

Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z procedurami obowiązującymi na właściwym egzaminie ósmoklasisty. Ma to na celu zapoznanie uczniów z zasadami przeprowadzania egzaminu, z konstrukcją arkusza egzaminacyjnego i sposobem jego wypełniania. Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia się w sytuacji egzaminacyjnej, rozplanowania swojej pracy w obowiązujących na egzaminie ramach czasowych, jak również sprawdzenia swoich wiadomości z poszczególnych przedmiotów na kilka miesięcy przed właściwym egzaminem.

Nauczyciele sprawdzający test będą korzystali z klucza, według którego sprawdzane są właściwe egzaminy, co da uczniom informację, jak powinni formułować i zapisywać swoje odpowiedzi, aby były one zgodne z wymaganiami i zaprocentowały jak najwyższą liczbą punktów. Ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi uczniów zarówno na organizację egzaminu, jak również na formy zadań egzaminacyjnych.

Organizacja próbnego egzaminu ósmoklasisty

  1. Czas trwania egzaminu:

27 marca 2023 r. (poniedziałek) – język polski:

28 marca 2023 r. (wtorek) – matematyka:

29 marca 2023 r. (środa) – język angielski:

Uczniowie klasy 7A piszą egzamin próbny w standardowym czasie.

Uczniowie przychodzą do szkoły 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Obowiązuje strój galowy.

KLASA 3B Z WIZYTĄ U PREZYDENTA

Anna Witkowska w piątek, 24, marzec 2023 15:19. Opublikowane w Aktualności

  223 marca klasa 3B gościła w lubelskim Ratuszu. Nasi uczniowie mieli zaszczyt uczestniczyć w miłym spotkaniu z Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem. Dzieci poznały również zastępcę Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji – p. Beatę Stepaniuk-Kuśmierz oraz Przewodniczącego Rady Miasta Lublin – p. Jarosława Pakułę. Dzięki uprzejmości i otwartości gospodarzy, maluchy zdobyły wiedzę na temat funkcjonowania Urzędu Miasta Lublin. Trzecioklasiści słuchając wspaniałych opowieści p. Zdzisława Niedbały z Kancelarii Prezydenta zwiedzili również salę obrad, a o godzinie 12:00 wysłuchali hejnału z tarasu Ratusza podziwiając panoramę Lublina.

Zapraszamy do galerii

Kolejne sukcesy naszych uczniów !

Anna Witkowska w piątek, 24, marzec 2023 13:57. Opublikowane w Aktualności

  s1Dnia 22 marca 2023 r. w Trybunale Koronnym odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 7 edycji konkursu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie pod hasłem "Młodość w trzeźwości daje możliwości". Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie utworu muzycznego z tekstem. Karolina Wolanin, Alicja Wiak , Jakub Skrzypek uczniowie klasy 8B pod czujmy okiem p. Jolanty Gandeckiej, sprostali temu zadaniu znakomicie zajmując na podium drugie miejsce. Poniżej tekst utworu i kilka zdjęć z uroczystości.

s3 s2

„O ZAWODACH NA WESOŁO”

Anna Witkowska w piątek, 24, marzec 2023 13:08. Opublikowane w Aktualności

  zaw4Czy już jest czas myśleć o tym, co mogłabym/mógłbym robić w przyszłości? Czy warto już teraz poznawać zawody? Czy uczeń, który jeszcze nie wie kim chce być, ma jeszcze czas na zaplanowanie kariery zawodowej?
Na tak postawione pytania mieli możliwość znaleźć odpowiedzi uczniowie klas III i V uczestniczący w projekcie „ O zawodach na wesoło" .
W ciekawej zabawie rozpoznawali zawody na podstawie charakteryzujących je rekwizytów, uczyli się nazw zawodów, określali czym charakteryzuje się wybrany zawód.

Projekt realizowaliśmy we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Zawodową w Lublinie w ramach Programu Doradztwa Zawodowego. Realizatorkami były Panie mgr mgr Ewelina Ciszek-Nazar, Joanna Falandysz - doradczynie zawodowe, za co bardzo dziękujemy.


Zapraszamy do galerii.

Literackie spotkanie z Wisławą Szymborską

Anna Witkowska w piątek, 24, marzec 2023 12:55. Opublikowane w Aktualności

  szym1Koło Teatralne działające w naszej szkole, pod kierunkiem pań: Renaty Leszko i Marii Wolskiej, przygotowało inscenizację skierowaną do uczniów klas ósmych „Pogoda ducha i mądrość. Sylwetka Wisławy Szymborskiej". Celem było budzenie zainteresowania poezją przełomu wieków i dziedzictwem kulturowym naszego kraju przez przybliżenie osoby i twórczości polskiej poetki i noblistki – patronki roku 2023. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiego projektu „Mistrzyni Szymborska", skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych polskich i polonijnych.szym2 Uczestnicy – uczniowie klas 8c, 8e, 8d, 8f - wysłuchali kilku wierszy poetki a także zapoznali się z interesującymi faktami z życia Szymborskiej. To małe spotkanie literackie miało pozytywny odbiór i zostało miło przyjęte przez uczniów. W inscenizacji wzięli udział: Karolina Wolanin, Barbara Bartnicka i Jakub Skrzypek.