Linia wsparcia psychologicznego PCK

Marcin Zmyslowski w piątek, 27, marzec 2020 11:30. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Państwo,

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną PCK uruchomiło telefoniczną linię wsparcia psychologicznego (22 230 22 07). Będzie ona funkcjonowała codziennie w godzinach 10:00-22:00. Dyżury pełnić będą psycholodzy-wolontariusze. Działania linii wsparcia obejmują pierwszą pomoc psychologiczną, psychoedukację, rozmowę psychologiczną. 

cover zadzwon

Próbny egzamin ósmoklasisty

Anna Witkowska w czwartek, 26, marzec 2020 20:05. Opublikowane w Aktualności

Informacja dla uczniów klas ósmych i ich rodziców

  Uprzejmie informuję, że w dniach 30.03.-01.04.2020 r. (poniedziałek-środa) uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie przystąpią do próbnego egzaminu ósmoklasisty. Zadania egzaminacyjne oraz nagrania z języka obcego nowożytnego zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i będą się ukazywały na stronie CKE (www.cke.gov.pl) w następujących terminach:
• 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
• 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
• 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Anna Witkowska w wtorek, 24, marzec 2020 17:22. Opublikowane w Aktualności

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem:


Termin: od 1 kwietnia 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.


Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek zgłoszeniowy (wygenerowany z systemu VULCAN https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin ) oraz Wniosek o przyjęcie ucznia do kl. I (pobrany ze strony szkoły - zakładka REKRUTACJA) oraz Kartę zgłoszenia od świetlicy (jeśli taka potrzeba będzie zachodziła), ew. przesłać skany na adres poczty elektronicznej szkoły, ePUAPem, lub listem poleconym za pośrednictwem poczty w ww. terminie. Rodzice, którzy nie dysponują profilem zaufanym, wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą wniosku) dostarczają do jednostki pierwszego wyboru w ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych.
Ze względu na obecną sytuacją epidemiologiczną, ewentualne braki w dokumentacji papierowej będzie można uzupełnić po konsultacji telefonicznej z pracownikiem szkoły.
• Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.
Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do swojej szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 20 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w budynku szkoły.

 

szkola podstawowa

Nabór do klasy Mistrzostwa Sportowego

Anna Witkowska w poniedziałek, 23, marzec 2020 19:21. Opublikowane w Aktualności

Uwaga! Kandydaci do klasy IV mistrzostwa sportowego- piłka nożna!


Uprzejmie informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, dokumenty rekrutacyjne (zgłoszenia, wnioski) należy wysłać w formie skanów lub zdjęć na adres poczty elektronicznej szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przekazać ePUAPem, ew. pocztą tradycyjną listem poleconym w terminie od 20 - 28 kwietnia 2020 r. Ww. dokumenty są do pobrania na stronie naszej szkoły w zakładce REKRUTACJA – Informacja dla kandydata lub ze strony www.motorlublin.eu


Ważne!

Data testów sprawnościowych zostanie podana w terminie późniejszym, po ustaniu zagrożenia koronawirusem COVID 19.
Ewentualne uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej nastąpi po ogłoszeniu wyników testów sprawnościowych ( m. in. np. potwierdzenie woli, świadectwo ukończenia kl. III SP lub inne brakujące dokumenty)

Komunikat nr 5/19/20 Dyrektora Szkoły

Anna Witkowska w czwartek, 26, marzec 2020 21:30. Opublikowane w Aktualności

Komunikat nr 5/19/20 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16
im. F. Chopina w Lublinie

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie!


  W związku ze zmianą rozporządzenia MEN i wydłużeniem okresu całkowitego zawieszenia zajęć w szkole do 10 kwietnia 2020 Dyrektor Szkoły informuje:

  • zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość", tzw. zdalne nauczanie, (zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe),
  • plan lekcji pozostaje bez zmian,
  • zmiany dotyczą realizacji treści programowych, szkolnego systemu oceniania dostosowanego do obecnej sytuacji,
  • podstawowym źródłem informacji dla ucznia i rodzica o przekazywanych materiałach do nauki pozostają wiadomości przekazywane przez: e-dziennik i klasowy dysk Googla lub inny uzgodniony kanał informacyjny,
  • kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez klasowy dysk Googla,
  • wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – szkolne boiska, sale gimnastyczne i plac zabaw),
  • w każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym, za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
Ewa Barszcz
Dyrektor Szkoły