• DSC00759
 • bud
 • DSC00769
 • obraz1
 • obraz2
 • obraz3
 • noc
 • mix10
 • informatyka 1
 • piłkarze 2
 • puchary copy
 • chor
 • mix17
 • basen scape
 • j 6127
 • mix11
 • DSC00771
 • Duży i nowoczesny budynek szkoły.
 • Budynek szkoły w całej okazałości.
 • Boisko ze sztuczną nawierzchnią.
 • Prawdziwy stadion piłkarski.
 • Prawdziwy stadion piłkarski.
 • Prawdziwy stadion piłkarski.
 • Małe boisko i stadion piłkarski nocą.
 • Od 2005 r. patronuje nam Fryderyk Chopin.
 • Trzy nowoczesne pracownie komputerowe.
 • Nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów.
 • Nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów.
 • Chluba naszej szkoły - Chór La Musica
 • Duża sala gimnastyczna, klasy piłkarskie.
 • Nowoczesny basen pływacki.
 • Nowoczesny basen pływacki.
 • Dobrze wyposażona siłownia.
 • Nasza Szkoła jest bezpieczna.

Egzamin na Kartę rowerową

Anna Witkowska w poniedziałek, 10, maj 2021 21:11. Opublikowane w Aktualności

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie na Egzamin na kartę rowerową, który odbędzie się w dniach:

- część teoretyczna (test pisemny)- 18 maja 2021 r. (wtorek) godzina 16:40 w stołówce szkolnej;
- część praktyczna (umiejętność jazdy rowerem po wyznaczonej trasie) – 2 czerwca 2021 r. (środa) godzina 16:40.

Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 lat oraz złożyli zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w egzaminie.

Pisemną Zgodę należy złożyć w sekretariacie lub przysłać przez e-dziennik, do wicedyrektora p. Anny Kwiatek, do dnia 14 maja 2021 r.

Zapraszamy!

VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże Mistyczne”

Anna Witkowska w poniedziałek, 10, maj 2021 07:58. Opublikowane w Aktualności

edukacja wczesnoszkolna1

Miło nam poinformować o sukcesie Hanny Sałek, uczennicy klasy 2b, która otrzymała wyróżnienie w VIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Architektura Lublina i okolic „Pejzaże Mistyczne”, objętym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie z dnia 10 maja 2021r.

Anna Witkowska w poniedziałek, 10, maj 2021 10:45. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Państwo,

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021. 824), klasy 4- 8 Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie od 17 do 30 maja 2021 r. przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Nauczanie hybrydowe polegać będzie na tym, że połowa klas uczy się w trybie stacjonarnym, a pozostałe oddziały mają w tym czasie nauczanie zdalne (platforma edukacyjna Teams).
Uczniowie klas 1-3 uczą się stacjonarnie według obowiązującego planu lekcji.

Od 31 maja 2021 r. uczniowie wszystkich klas uczą się już stacjonarnie.

Podczas nauki w tzw. systemie hybrydowym lekcje zdalne będą się rozpoczynały 5 minut później, tak żeby nauczyciele zmieniający sale lekcyjne mieli możliwość zalogowania się do systemu.
Plan nauczania hybrydowego dla uczniów klas 4 - 8 od 17 do 24 maja 2021 r.:

w dniach 17, 18, 19 maja 2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa):

klasy: 4A, 4B, 4C, 4D, 4S, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7S - nauczanie stacjonarne;
klasy: 5A, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6S, 8A, 8B, 8S – nauczanie zdalne;

w dniach 20, 21, 24 maja 2021 r. (czwartek, piątek, poniedziałek):

klasy: 5A, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6S,  - nauczanie stacjonarne;
klasy: 4A, 4B, 4C, 4D, 4S, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7S, 8A, 8B, 8S – nauczanie zdalne.

W dniach 25 – 27 maja odbywają się egzaminy ósmoklasisty – uczniowie klas 1-7 dezyzją Dyrektora Szkoły mają dni wolne od zajęć dydaktycznych, klasy 1-3 mają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (wychowawcy klas, świetlica szkolna).
Decyzją Dyrektora Szkoły dzień 28 maja to dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów.
Zarówno zajęcia w formie stacjonarnej, jak i w formie zdalnej będą prowadzone zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Przydział sal i szatni dla poszczególnych klas nie ulega zmianie (od 13 maja uczniowie klas 1-3 wracają do szatni przydzielonych 1 września).

Obiady będą wydawane uczniom, przebywającym na terenie szkoły na nauczaniu stacjonarnym.

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do posiadania środków ochrony osobistej - maseczek.

Z poważaniem
Ewa Barszcz
Dyrektor Szkoły

Sukcesy w konkursach plastycznych

Joanna Szcześniak w sobota, 08, maj 2021 13:56. Opublikowane w Aktualności

  W ostatnim czasie opublikowano wyniki kilku konkursów plastycznych. Z wielka radością informujemy, iż na listach zwycięzców pojawiły się nazwiska dziewcząt i chłopców z naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom oraz pani Wioletcie Oszajcy – nauczycielce plastyki.

1) W XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Ziemia jest jedna" wyróżnienie przyznano Aleksandrze Maksymiuk z kl. 7b.
2) W XVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Noc i dzień w szarości" wyróżnienie honorowe zdobył Jakub Bodył z kl. 7f.
3) W XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego pt. "Społeczna Krucjata miłości", zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, II miejsce uzyskła Jan Stadnik (kl.6e) a wyróżnienie - Maja Kuszneruk (kl.6d).

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym

Joanna Szcześniak w niedziela, 18, kwiecień 2021 22:02. Opublikowane w Aktualności

plakat9-1 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów uczęszczających do świetlic szkolnych w województwie lubelskim do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym : „MOJA MAŁA OJCZYZNA - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE". Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego. Szczegółowe informacje  znajdują się w pliku poniżej.

 

                             

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2021r.

Anna Witkowska w piątek, 30, kwiecień 2021 13:03. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Państwo,
   Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r., od 3 maja 2021 r. wszyscy uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie przechodzą w tryb nauczania stacjonarnego.
W dniach 3 maja- 16 maja 2021 r. uczniowie klas IV – VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym.
   Zarówno zajęcia w formie stacjonarnej, jak i w formie zdalnej będą prowadzone zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.
    Świetlica szkolna czynna jest tylko dla uczniów realizujących nauczanie stacjonarne. Świetlica czynna jest w godzinach 6:00-18:00.
   Możliwość skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej mają uczniowie, którzy w danym dniu uczą się stacjonarnie oraz uczniowie przebywający świetlicy.
Biblioteka czynna jest w godzinach 7:45-16:40

Przypominamy o dotychczasowych wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa PROCEDURY

Decyzją Dyrektora Szkoły 4 maja - wtorek jest dniem wolnym od zajęc dydaktycznych.

Święta majowe

Anna Witkowska w piątek, 30, kwiecień 2021 14:55. Opublikowane w Aktualności

swieta majowe

4 maja

Anna Witkowska w wtorek, 20, kwiecień 2021 12:00. Opublikowane w Aktualności

  Uprzejmie informujemy, że decyzją Dyrektora Szkoły dzień 4 maja - wtorek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Wyniki Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznych

Joanna Szcześniak w piątek, 30, kwiecień 2021 12:27. Opublikowane w Aktualności

WYNIKI

Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznych

Jak obchodziliśmy Dzień Ziemi

Joanna Szcześniak w czwartek, 29, kwiecień 2021 19:46. Opublikowane w Aktualności

 

Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz...

Albert Einstein

  22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. To największe ekologiczne święto jest obchodzone na świecie od 1970 r. Zostało  zapoczątkowane przez Johna McConnella na konferencji UNESCO poświęconej środowisku naturalnemu. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 r. Celem tego święta jest promowanie postaw proekologicznych i budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Globalne ocieplenie, intensywna eksploatacja nieodnawialnych zasobów przyrody, gospodarowanie odpadami to problemy, z jakimi zmaga się dzisiejszy świat.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2021r.

Anna Witkowska w czwartek, 22, kwiecień 2021 15:47. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Państwo,

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r., klasy 1-3 Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie od 26 kwietnia 2021 r., do odwołania, przechodzą w tryb nauczania hybrydowego. Nauczanie hybrydowe polegać będzie na tym, że połowa klas młodszych uczy się w trybie stacjonarnym, pozostałe oddziały – mają w tym czasie nauczanie zdalne (poprzez platformę Teams).

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznych

Joanna Szcześniak w wtorek, 13, kwiecień 2021 17:48. Opublikowane w Aktualności

Drodzy Uczniowie! Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznych. Poniżej umieszczamy regulamin zawierający wszelkie istotne informacje. 

KONKURS SKO

Anna Witkowska w czwartek, 08, kwiecień 2021 18:15. Opublikowane w Aktualności

1

Uprzejmie informujemy, że dnia 20.04 został uruchomiony Test wiedzy SKO.

Testy sprawnościowe

Anna Witkowska w poniedziałek, 19, kwiecień 2021 09:20. Opublikowane w Aktualności

   Uprzejmie informujemy, ze testy sprawnościowe do klasy IV oddziału mistrzostwa sportowego – piłka nożna odbędą się w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) na obiektach SP16 . Zbiórka godz. 10.00

Z poważaniem Tomasz Złomańczuk – Kierownik sekcji sportowej SP16 Lublin

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Anna Witkowska w wtorek, 20, kwiecień 2021 14:01. Opublikowane w Aktualności

logo kangourou                      KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY

22 kwietnia o godz.9:00 odbędzie się konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY" w formie zdalnej.

Chemia w świecie medycyny

Joanna Szcześniak w wtorek, 13, kwiecień 2021 17:30. Opublikowane w Aktualności

130 marca 2021 roku uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie „Chemia w świecie medycyny", prowadzonym przez panią dr Monikę Prendecką - Wróbel z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Spotkanie odbyło się na platformie Zoom. Mieliśmy szansę obejrzeć prawdziwe laboratorium od środka, poznać tajniki hodowli komórek w różnych warunkach oraz zastosowania sprzętu laboratoryjnego. 

Wykłady dla naszych uczniów będą prowadzone raz w miesiącu. Bardzo serdecznie zapraszamy.

nauczyciel chemii

Edyta Perduta 

 

     "Nie pozwól, aby czyjaś opinia stała się twoją rzeczywistością."

autor nieznany