• DSC00759
 • bud
 • DSC00769
 • obraz1
 • obraz2
 • obraz3
 • noc
 • mix10
 • informatyka 1
 • piłkarze 2
 • puchary copy
 • chor
 • mix17
 • basen scape
 • j 6127
 • mix11
 • DSC00771
 • Duży i nowoczesny budynek szkoły.
 • Budynek szkoły w całej okazałości.
 • Boisko ze sztuczną nawierzchnią.
 • Prawdziwy stadion piłkarski.
 • Prawdziwy stadion piłkarski.
 • Prawdziwy stadion piłkarski.
 • Małe boisko i stadion piłkarski nocą.
 • Od 2005 r. patronuje nam Fryderyk Chopin.
 • Trzy nowoczesne pracownie komputerowe.
 • Nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów.
 • Nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów.
 • Chluba naszej szkoły - Chór La Musica
 • Duża sala gimnastyczna, klasy piłkarskie.
 • Nowoczesny basen pływacki.
 • Nowoczesny basen pływacki.
 • Dobrze wyposażona siłownia.
 • Nasza Szkoła jest bezpieczna.

Lubelski Konkurs Samorządowy

Joanna Szcześniak w piątek, 26, luty 2021 10:51. Opublikowane w Aktualności

   Lubelska Liga Gier Miejskich informuje o Lubelskim Konkursie Samorządowym pod hasłem "30 LAT SAMORZĄDNOŚCI" dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Drodzy Uczniowie,

Pokażcie nam, że wiecie czym są samorządy, jakie są ich cele i zadania. Konkurs obejmować będzie dwa etapy (szkolny i międzyszkolny). Do wygrania są nagrody rzeczowe od naszych partnerów m.in Senatu RP, Miasta Lublin. Etap szkolny odbędzie się w formie pisemnego testu z wyborem jednokrotnym. Dwie osoby z każdej szkoły z najlepszymi wynikami awansują do rundy międzyszkolnej, która będzie obejmowała część pisemną i ustną. Zgłoszenia będą przyjmowane w szkołach do dnia 1 marca 2021r. Etap pierwszy odbędzie się w dniu 24 marca 2021r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmuje p. Jolanta Gandecka.

Zakres materiału:

ZAPRASZAMY

Anna Kwiatek w środa, 24, luty 2021 10:21. Opublikowane w Aktualności

 

Rekrutacja do klas pierwszych 2021/2022

Anna Kwiatek w piątek, 12, luty 2021 12:41. Opublikowane w Aktualności

school-3518726 1920

Szanowni Państwo,

   Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach ogólnodostępnych.

Zgłoszenia do szkoły zgodnie z określonym obwodem odbywają się droga elektroniczną.

Termin: od 1 marca 2021 r. godz.8:00 do 12 marca 2021 r. godz.15:00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Zgłoszenia: NABÓR SZKOŁY PODSTAWOWE

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 19 marca 2021 r. o godz. 12:00.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu szkoły

Termin: od 22 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych:

 1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (m. innymi: Kartę zgłoszenia ucznia do świetlicy oraz Wniosek rekrutacyjny – druki w zakładce REKRUTACJA na stronie szkoły), złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły.
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły - pudło korespondecyjne).

Uwaga! Wszystkie informacje, wnioski i dokumenty możecie Państwo pobrać klikając w zamieszczony poniżej link: REKRUTACJA

W przypadku  trudności  i pytań  przy rekrutacji można dzwonić

w godzinach 8.00-15.00  pod  numer tel.:

(81) 741-59-92, (81) 443-85-30 wew. 122

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Ewa Barszcz

Folder SP16 str1 2020 Folder SP16 2020 str 2

KLASY IV MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PIŁCE NOŻNEJ

Anna Kwiatek w piątek, 12, luty 2021 13:13. Opublikowane w Aktualności

NABÓR DO KLASY IV MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PIŁCE NOŻNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 utworzony zostanie oddział mistrzostwa sportowego w piłce nożnej na poziomie klasy IV.
Testy sprawnościowe odbędą się:
29.03.2021 r. poniedziałek godz. 13:00 (zbiórka 12:30) na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2.
Kandydaci powinni posiadać: ważne badania lekarskie, strój sportowy oraz obuwie piłkarskie na sztuczną nawierzchnię.

sport

Osoby zainteresowane rekrutacją do ww. klasy proszone są o złożenie w terminie 01.03 - 19.03.2021 w sekretariacie szkoły (lub w miejscu wyznaczonym – pudło korespondencyjne) następujących dokumentów:
• wniosku o przyjęcie ucznia do klasy IV,
• zgłoszenia do oddziału Mistrzostwa Sportowego,
• oceny opisowej za pierwszy okres roku szkolnego 2020/2021,
• zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w testach sprawnościowych.

Uwaga! Wszystkie informacje, wnioski i dokumenty możecie Państwo pobrać klikając w zamieszczony poniżej link: REKRUTACJA

Pasowanie na czytelnika klas pierwszych

Anna Kwiatek w czwartek, 25, luty 2021 11:47. Opublikowane w Aktualności

pasowanie-1

Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem

Joanna Szcześniak w wtorek, 23, luty 2021 09:31. Opublikowane w Aktualności

pióro  12 lutego obchodziliśmy „Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem". Akcja ta odbywa się w rocznicę opatentowania pierwszego wiecznego pióra przez I.E.Watermana w 1884r., a jej celem jest zwrócenie uwagi na sztukę kaligrafii i podniesienie rangi odręcznego pisma. Według wielu badań pisanie piórem wyrabia charakter i kształtuje samodyscyplinę, pracowitość, wytrwałość i cierpliwość.
   Po raz pierwszy uczniowie klas 2 i 3 naszej szkoły postanowili włączyć się do tej ogólnopolskiej akcji poprzez udział w konkursie pt. „Piszę piórem wiecznym" zorganizowanym przez Mały Samorząd Uczniowski. Zadaniem uczestników było napisanie piórem wiecznym krótkiego tekstu. Wśród licznych pięknie przepisanych wierszy komisja konkursowa wyłoniła trzy zwycięskie prace:
1. miejsce Hanna Sałek kl. 2b
2. miejsce Zofia Maciejewska kl. 2e
3. miejsce Krzysztof Łazorczyk kl. 2a
Wyróżnienie Wiktoria Duk kl. 3d

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród w konkursie.

Informacja dyrektora szkoły

Anna Kwiatek w sobota, 20, luty 2021 20:02. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Państwo,
działając w oparciu o § 18 ust. 2a, 2c i 3 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) w związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia Covid - 19, informuję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściu na naukę zdalną uczniów klasy 1d w Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie od dnia 22.02.2021 do 1.03.2021.

Dyrektor Szkoły

Ewa Barszcz

Jak obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu

Joanna Szcześniak w sobota, 20, luty 2021 18:52. Opublikowane w Aktualności

image4Zarówno w naszej szkole, jak i na całym świecie 9 lutego 2021 obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Tym razem pod hasłem "Działajmy razem!"

Wydarzenie to miało na celu promowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Za pośrednictwem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu chcieliśmy zwrócić uwagę na rolę użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska on-line. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas wydarzeń organizowanych w ramach DBI szczególnie podkreśla się możliwość wykorzystania Internetu przez dzieci i młodzież w nauce, a także jako formę twórczej rozrywki.

Uczniowie klas 1-3 tego dnia brali udział w specjalnej lekcji poświęconej bezpieczeństwu w sieci i budowaniu relacji opartej na netykiecie. Uczniowie klas starszych wzięli udział w konkursie informatycznym.

Organizator: Daria Modecka

Trzeci etap konkursów przedmiotowych

Joanna Szcześniak w niedziela, 14, luty 2021 21:54. Opublikowane w Aktualności

  W najbliższym czasie odbędzie się na terenie naszej szkoły trzeci etap konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie każdego dnia będą rozwiązywać zadania konkursowe w sali 208. Każdy konkurs rozpoczyna się o godzinie 9:40 (czynności organizacyjne) i kończy o 11:30. Poniżej umieszczamy daty poszczególnych konkursów:

fizyczny - 16 lutego (wtorek)
języka angielskiego - 17 lutego (środa)
geograficzny - 22 lutego (poniedziałek)
historyczny - 25 lutego (czwartek)
języka niemieckiego - 26 lutego (piątek)
polonistyczny - 3 marca (środa).

Życzymy powodzenia!

1% SP 16 w Lublinie

Marcin Zmyslowski w środa, 10, luty 2021 15:55. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Państwo,
bardzo dziękuję za zaangażowanie w ubiegłoroczną akcję zorganizowaną przez Radę Rodziców „1% SP 16 w Lublinie”. Wspólnie zebraliśmy 4258 zł. Jest to imponująca kwota. Z pozyskanych środków zostały zakupione dla uczniów kanapy rekreacyjne.
W bieżącym roku ponownie Rada Rodziców SP16 serdecznie zaprasza do przekazania 1% z podatku na potrzeby uczniów naszej szkoły. Dzięki uprzejmości Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej 100% wpłat na wskazany poniżej tytuł zostanie przekazanych na konto Rady Rodziców.
Wystarczy przy rozliczeniu rocznym za 2020r. podać:

KRS 0000311823

TYTUŁ WPŁATY: „SP 16 W LUBLINIE"

Bardzo dziękuję! Razem możemy więcej!

Ewa Barszcz
Dyrektor Szkoły

1 wersja 02.02

Basen dla klas I - III

Marcin Zmyslowski w środa, 10, luty 2021 15:53. Opublikowane w Aktualności

INFORMACJA

BASEN W RAMACH LEKCJI DLA KLAS I-III BĘDZIE DOSTĘPNY OD PIĄTKU

12 LUTEGO 2021 ROKU.

Filmik na walentynki

Joanna Szcześniak w wtorek, 09, luty 2021 23:15. Opublikowane w Aktualności

Serduszko  Święto zakochanych - walentynki - zawdzięcza swoją nazwę świętemu Walentemu, żyjącemu w lll wieku n.e. męczennikowi chrześcijańskiemu. Biskup Walenty wspominany jest w dniu 14 lutego przez kościół katolicki, syryjski, ewangelicko-augsburski i anglikański. Według tradycji św. Walenty jest patronem... chorych na epilepsję i choroby nerwowe, ale także patronem zakochanych. Z okazji Święta Zakochanych Samorząd Uczniowski przygotował krótki materiał filmowy. Zapraszamy do oglądania!                                                                                                                

Filmowy prezent od Samorządu Uczniowskiego

I okres nauki szkolnej podsumowany

Joanna Szcześniak w czwartek, 04, luty 2021 09:18. Opublikowane w Aktualności

DSC 0046W dniu 1 lutego 2021r. podsumowaliśmy I okres bieżącego roku szkolnego. Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w wielu konkursach, akcjach i wydarzeniach, zdobywając aż 85 nagród i wyróżnień. W każdej klasie odbyło się uroczyste wręczenie książek, dyplomów i słodkich upominków. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom sukcesów i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach i akcjach.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Zebrania z Rodzicami (8 - 9 lutego)

Joanna Szcześniak w czwartek, 04, luty 2021 09:10. Opublikowane w Aktualności

W dniach 8-9 lutego 2021 r. w godzinach 17:30-19:30 odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów podsumowujące pracę w I okresie roku szkolnego 2020/2021:
8 lutego (poniedziałek) – zebrania z Rodzicami uczniów klas 4-8,
9 lutego (wtorek) – zebrania z Rodzicami uczniów klas 1-3.
Zebrania odbędą się on-line, na platformie Teams.

Egzamin próbny dla kl. 8 (9 - 11 lutego)

Joanna Szcześniak w czwartek, 04, luty 2021 09:06. Opublikowane w Aktualności

Egzamin próbny odbędzie się zgodnie z procedurami obowiązującymi na właściwym egzaminie ósmoklasisty. Ma to na celu zapoznanie uczniów z zasadami przeprowadzania egzaminu, z konstrukcją arkusza egzaminacyjnego i sposobem jego wypełniania. Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia się w sytuacji egzaminacyjnej, rozplanowania swojej pracy w obowiązujących na egzaminie ramach czasowych, jak również sprawdzenie swoich wiadomości z poszczególnych przedmiotów na kilka miesięcy przed właściwym egzaminem.

Nauczyciele sprawdzający test będą korzystali z klucza, według którego sprawdzane są właściwe egzaminy, co da uczniom informację, jak powinni formułować i zapisywać swoje odpowiedzi, aby były one zgodne z wymaganiami i zaprocentowały jak najwyższą liczbą punktów. 

Organizacja egzaminu próbnego

9 lutego (wtorek) - język polski, godz. 14:30-16:30
10 lutego (środa) - matematyka, godz. 14:30-16:10
11 lutego (czwartek) - język angielski, godz. 14:30-16:00

Uczniowie klas ósmych w dniach 9-11 lutego 2021 r. wszystkie zajęcia lekcyjne z przedmiotów edukacyjnych kończą o godzinie 13:00. Z pozostałych zajęć uczniowie są zwolnieni. Na próbnym egzaminie ósmoklasisty obowiązuje strój galowy.

Szczegółowe informacje poniżej.

Lubelskie wspiera uzdolnionych

Joanna Szcześniak w poniedziałek, 01, luty 2021 20:45. Opublikowane w Aktualności

W ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021"  nasi uczniowie:

Jakub Delega 7D – opiekun mgr Jolanta Gajda
Ewa Trafalska 7C – opiekun mgr Jolanta Gajda
Olaf Klimek – 7S – opiekun mgr Mateusz Wójcik
Mikołaj Litwin - 7E – opiekun mgr Katarzyna Sowa

otrzymali roczne stypendia.

W nauce i rozwoju osobistym wspierać ich będą opiekunowie dydaktyczni. Mamy nadzieję, że uzyskana pomoc finansowa oraz wsparcie dydaktyczno-wychowawcze ze strony Szkoły przyczynią się do wszechstronnego rozwoju naszych wspaniałych stypendystów, który zaowocuje sukcesami w ich dalszej nauce oraz trafnym wyborem ścieżki przyszłej kariery zawodowej.

Program realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12. Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie gratulujemy!

 

     "Kto nie widział o świcie, między dwoma rzędami drzew, świeżej, żywej drogi, ten nie wie, co to nadzieja."

Georges Bernanos